Sử dụng thẻ từ thang máy trong nhà cho thuê

Đối với những toà nhà có nhiều người qua lại, lên xuống. Làm thế nào để có thể "control" họ, tránh những đối tượng tiêu cực, không mong có nhu cầu thâm nhập vào toà nhà bằng cầu thang máy, khi đó vấn đề trang bị cho chiếc thang máy của quý khách chiếc thẻ từ để kiểm soát những ai có thể đi được thang máy hiện đại và có thể lên được các tầng nào là điều cần thiết. việc trang bị đó phù hợp hợp lý cho điều khiển thang máy của các toà nhà, Building, căn hộ…

Thẻ từ thang máy

Chiếc máy đã dùng hệ điều khiển trong thang chuyên dụng can thiệp vào phần mềm "control" của thang máy. Rồi dùng phần mềm thiết lập cho các thẻ, từng thẻ đã được phân quyền vào ra tại các tầng nhất định, bên cạnh các tầng đó đang không đi được các tầng khác hoặc không có thẻ đã không đi được.

Có nhu cầu sử dụng thang máy người dùng phải có thẻ, thẻ này sẽ được đăng ký đối với chiếc máy điều khiển thang máy cao cấp để lên hoặc xuống 1 vài tầng nhất định trong toà nhà. trong khi người dùng vào cabin dây chuyền đang phải quẹt thẻ lên đầu đọc thẻ được lắp trong ca bin, dựa vào dữ liệu mà thẻ đang đăng ký, chiếc máy kiểm soát đã cho phép mọi người ấn những nút trên bảng điện tương ứng đối với những tầng mà thẻ đăng ký lên hay xuống.

Bài đăng quan tâm: Thang máy dành chuyên cho nhà cải tạo

Người quản lý đã nắm rõ vấn đề các sự kiện vào ra: Như người vào ra, thời hạn vào ra tại các tầng và kiểm soát trực tiếp được cầu thang máy.

trở thành lợi ích cho việc giám sát thang máy của những toà nhà, building, căn hộ cao cấp, các nhà máy, các hộ gia đình có cầu thang máy lấy các tầng khác nhau để cho thuê. khi có nhu cầu lắp thang máy có "line-up" thẻ từ quí vị hãy liên lạc đối với nhân viên giới thiệu của thang máy Hùng phát, hotline

Bài đăng trước: Thang máy Mitsubishi loại chuyên dành cho các công trình dân dụng